Gå tilbake til:
Du er her:
Fjellet er alltid fint
Bilde: Hålandsdalen leirskole

Sommerleirene er i gang!

Sommerens første sommerleir i Hålandsdalen er allerede historie! Lange varme sommerdager med aktivitet til lands og til vanns bare avbrutt av gode måltider med bading og is. Ferie med venner er topp!

Tradsjonen tro avvikles det sommerleirer  Hålandsdalen i år. Vi er svært glade for at leirskolen fortsatt lever opp til det politiske vedtaket fra 1972 da Bergen kommune kjøpte eiendommen for å drive leirskole og sommerleirer for elever med tilrettelagte behov.

Du kan lese mer om sommerens første leirperiode i dagboken her:

I 2021 er avviklingen av leirene ført tilbake til Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett/Etat for skole/Hålandsdalen leirskole slik det opphavelig startet. Intensjonen med leirene i Hålandsdalen var - og fortsatt er - å gi elever som trenger litt mere trening på selvstendighet og evne til samhandling med andre mulighet til dette utenfor den ordinære skolehverdagen.

Sommerleirene er ikke lovpålagt. Leirene er et ekstra gode som Bergen kommune gir til sine elever. Leirene i Hålandsdalen passer for noen elever, men ikke alle. I 2021 avvikles det leirer i starten og slutten av skolenes ferie. Omlag 100 elever deltar i Hålandsdalen. Som helhet yter kommunen en rekke tilbud til ulike målgrupper. Disse finnes det informasjon på kommunens nettsider.