Gå tilbake til:
Du er her:
Martin - det er høst!
Bilde: Anne Martinsen

Friske elever og lærere er velkommen på leirskole! Oppdatert 20. september 2021

Rutinebeskrivelsen for leirskoleopphold er oppdatert. Vi gleder oss til å ta imot forventningsfulle elever på leirskolen. Oppholdet vil følge de regler som gjelder for kommunalt/nasjonalt smittevern.

 Det er fortsatt retningslinjene fra før sommeren som gjelder for hvordan leirskoleopphold kan avvikles, og det er tiltakene i trafikklysmodellen som gjelder. Leirskole kan etter UDir sine føringer foregå på grønt og gult nivå. På rødt nivå skal leirskoleopphold ikke gjennomføres. 

Både Bjørnafjorden kommune og Bergen kommune følger nå råd fra nasjonale myndigheter, og testing for karantene kan erstatte smittekarantene for elever og lærere i henhold til regelverket.

Dette betyr:

  • Syke elever og lærere kan ikke delta på leirskole
  • Det bør være totalt fravær av nyoppståtte symptomer som kan være forenlig med korona hos de elevene/lærern som reiser på leirskole
  • Foresatte bør være svært nøye med å spørre barnet sitt om status før avreise. Ved tvil bør de holde barnet hjemme inntil de har testet negativt og er symptomfrie minst et døgn deretter
  • Gjeldene karanteregler skal følges
  • Dersom det er mistanke om at noen er syke på leirskolen, skal disse hentes av foresatte og være hjemme.

Velkommen på leirskole!