Gå tilbake til:
Du er her:
Hjertesone

Gå til skolen - aksjon og åpning av skolens hjertesone

I forbindelse med åpning av skolens hjertesone som er en bilfri sone, ønsker vi å gjennomføre en gå til skolen-aksjon.

 

 Målet er at flest mulig skal velge en bærekraftig måte å komme seg til og fra skolen på. Dette innebærer for eksempel å gå, sykle eller reise kollektivt til skolen. Dette er bra for luftkvalitet, trafikksikkerhet, helse og miljø. 

Aksjonen starter 14.09. ved at elevrådet åpner skolens hjertesone som er ved rundkjøringen. Aksjonen varer til og med 29.10. Elevrådet vil stå med hjertesoneskiltet og dele ut refleks til elevene. 

 

Dersom noen må bli kjørt av ulike grunner er rundkjøringen kun en droppsone. 7. trinns elever står hver morgen fra kl. 08.20-08.30 og tar imot elever som ønsker å bli fulgt til sitt klasserom. 

 

Hvert trinn fører statistikk på hvor mange som går hver dag. Det trinnet som har gått flest dager i snitt, vinner kr 1000 i premie!