Gå tilbake til:
Du er her:

Foreldremøter

Her finner du oversikt over høstens foreldremøter.

Foreldremøter

Den 19. august kl. 18.00 - 19.00 blir det foreldremøte for 1. trinn i Senteret med informasjon fra SFO og skolens ledelse (lærerne deltar på foreldremøtet den 9. september). 

Den 24. august kl. 15.30 - 16.30 møtes nye klassekontakter, vara-klassekontakter og kontaktlærere for å utarbeide plan for trinnets skole/hjem-samarbeid, foreldremøter og sosiale aktiviteter for skoleåret 2021-2022. Sted: Senteret (inngang A).

Den 24. august kl. 19.00 - 21.00 blir det FAU-møte (årsmøte) i Senteret. Innkalling kommer!

Den 31. august kl. 18.00 – 19.00 blir det digitalt informasjonsmøte om nybygget ved Haukeland skole og flytting til avlastningsskole ved Lynghaugparken 1. Invitasjon med påloggingsinformasjon kommer pr. e-post i forkant av møtet.

Høstens foreldremøter gjennomføres i uke 35 og 36:

Foreldremøter
Foreldremøter
Bilde: FM

Alle foreldremøter (også for 7. trinn) gjennomføres i Senteret (inngang A). 

På grunn av smittesituasjonen i Bergen, anbefaler vi at én forelder pr. elev deltar på møtet. 
Foreldre møter utenfor inngang A og går inn i senteret til oppsatt tid for foreldremøtet. 
Alle holder god avstand til hverandre, minst 1 meter, og vi ber om at foreldre bruker munnbind. Det står håndsprit ved inngangen og inne i senteret. Stolene i senteret er satt opp med avstand til hverandre, og stolene vaskes mellom hvert foreldremøte.

Skolens ledelse har en kort innledning før lærerne fortsetter møtet sammen med foreldrene. SFO deltar på foreldremøtene for 1. – 4. trinn.

Vi ser fram til et godt samarbeid med foreldre/foresatte og elever, og ønsker alle velkommen til et lærerikt og godt skoleår!