Gå tilbake til:
Du er her:

Informasjonsmøtet om avlastningsskole

Informasjonsmøtet i morgen, tirsdag 31. august kl. 18.00 – 19.00 er utsatt. Vi kommer tilbake med ny dato/tid på et senere tidspunkt.

Til foreldre/foresatte ved Haukeland skole,

Informasjonsmøtet i morgen, tirsdag 31. august kl. 18.00 – 19.00 må utsettes. Vi kommer tilbake med ny dato/tid på et senere tidspunkt.

Årsaken til utsettelsen er at Etat for utbygging (EFU) har informert skolen om at det arbeides med å oppdatere informasjon om byggeprosjektet på Haukeland skole, deriblant ny avklaring på fremdrift, og har anbefalt at informasjonsmøtet for foreldrene utsettes.

Vi har mottatt en rekke spørsmål fra både FAU og foreldre. Disse tar vi med oss videre i prosessen og samarbeidet med BBSI.

Med vennlig hilsen

Siv Nyegaard
Rektor