Gå tilbake til:
Du er her:

Velkommen til et nytt skoleår!

Vi ønsker velkommen til skolestart på mandag 15. august. Vi gleder oss til å møte våre elever igjen, og ønsker spesielt våre nye førsteklassinger velkommen. Se mer info om skolestart her.

Første skoledag for elevene er mandag 15. august:

 • 1. trinn møter på kunstgressbanen kl. 11.30 og avslutter sin første skoledag kl. 13.00. Skolestart markeres på kunstgressbanen!
  Ved ankomst får elevene sin navnelapp og sitteplass på benkene rundt kunstgressbanen. Foreldre står bak sitt barn. 
  Rektor ønsker velkommen og elevene får klassevis hilse på rektor og sin lærer. Deretter starter skoledagen i klasserommet. Foreldrene får være med i klasserommet en liten stund. 
  Det blir kafé i “Senteret” for foreldre som venter på sine førsteklassinger, med anledning til en god prat med andre førsteklasseforeldre. 
  Klokken 13.00 avsluttes skoledagen for 1. trinn og lærerne bringer elevene tilbake til foreldrene i senteret. Elevene kan fortsette på SFO fra kl. 13.00. 
 • 2. - 4. trinn møter på skoleplassen kl. 08.30 og avslutter skoledagen kl. 13.00. Det er ordinær SFO fra kl. 13.00 – 16.30 for de som har SFO-plass. 
 • 5. trinn møter på lilleplassen kl. 11.30 og avslutter skoledagen kl. 14.00.
 • 6. og 7. trinn møter lærerne på parkeringsplassen kl. 11.30 og drar samlet med buss til avlastningsskolen på Ulriken. Skoledagen avsluttes kl. 14.00, og busser går i retur til Haukeland skole kl. 14.05. Lærerne er med på bussturen. 

Den 18. august kl. 18.00 - 19.00 blir det foreldremøte for 1. trinn i senteret med informasjon fra SFO og skolens ledelse.

Den 23. august kl. 15.30 - 16.30 møtes nye klassekontakter og kontaktlærere for å utarbeide plan for trinnets skole/hjem-samarbeid, foreldremøter og sosiale aktiviteter for skoleåret 2022-2023 i Senteret (inngang A).

Det blir FAU-møte (årsmøte) den 24. august kl. 19.00 - 21.00 på personalrommet.

Høstens foreldremøter gjennomføres i uke 35 og 36:

 • Onsdag 31.8: 6. trinn kl. 17.00 og 7. trinn kl. 19.00. Begge møter holdes på Ulriken.
 • Torsdag 1.9: 5. trinn kl. 17.00 i Senteret
 • Onsdag 7.9: 3. trinn kl. 17.00 og 4. trinn kl. 19.00 i Senteret
 • Torsdag 8.9: 1. trinn kl. 17.00 og 2. trinn kl. 19.00 i Senteret

Trygg skolevei
Vi oppfordrer alle elever til å gå eller sykle til skolen!
Foreldre til elever på 1. og 2. trinn kan ved behov kjøre inn på skolens parkeringsplass og benytte parkeringsplasser merket “droppsone”, for å levere/hente sine barn i SFO. Innkjøring må skje før kl. 08.00 om morgenen. Merk at Stemmeveien pr. august 2022 er stengt for gjennomkjøring ved nedkjøringen til skolen, grunnet arbeid veiarbeid. 

Ved skolestart i august vil politiet være synlig til stede i området rundt Haukeland skole, for å trygge skoleveien for våre elever.

Skoleskyss grunnet særlig farlig skolevei for skoleåret 2022-2023
Foreldre/foresatte må søke individuelt om gratis skoleskyss for elever som har en særlig farlig eller vanskelig skolevei. Dere finner informasjon om søknadsprosessen og skjema på kommunens nettsider.

Redusert foreldrebetaling i SFO
Dere finner informasjon om redusert foreldrebetaling i SFO, inntektsgrenser, hvordan man søker redusert foreldrebetaling i SFO og søknadsskjema på skolens nettside (SFO) og Innbyggerhjelpen 

Skolemelk og skolefrukt
Skolemelk kan bestilles via www.skolelyst.no (velg Haukeland skole eller Haukeland skole Ulriken). Elevene kan velge ett eller flere av følgende produkter: Lettmelk 0,5% fett, Lettmelk 1% fett, Lettmelk Kakao, Lettmelk Laktosefri, Fruktdrikk eple, Smoothie frukt og grønnsak, Appelsindrikk og Havredrikk. 

Skolefrukt kan snart bestilles via www.skolefrukt.no (velg Haukeland skole eller Haukeland skole avdeling Ulriken). Elevene får utdelt en frisk frukt eller grønnsak på skolen. Det kan være eple, pære, appelsin, banan, gulrot, kiwi, nektarin eller klementin, avhengig av sesong.

Kommunikasjon mellom skole og hjem
Ved utsending av informasjon til foreldre/foresatte, benytter skolen kommunikasjons-løsningen Vigilo (se informasjon på skolens nettside om Vigilo). Sensitiv informasjon sendes fra skolen via Altinn eller Digipost, og her benyttes e-postadressene som er registrert i det nasjonale kontakt- og reservasjonsregisteret. Dersom dere ønsker å kontrollere eller oppdatere opplysningene i kontaktregisteret, kan dere gjøre det her. Dersom dere skal sende sensitiv informasjon til skolen, må dere bruke kontaktskjemaet på skolens nettside.

Ferie og fridager for skoleåret 2022-2023
Oversikt over ferie og fridager for skoleåret 2022-2023 finner dere på skolens nettside, her.

Nytt tilbygg ved Haukeland skole

Bystyret har vedtatt at det skal bygges et tilbygg ved Haukeland skole for å gi plass til alle skolens elever. I tillegg til ordinære læringsarealer, vil skolen få forskerrom og musikkrom i nybygget. I eksisterende skolebygg skal det etableres nytt skolekjøkken i tilknytning til senteret, og enkelte klasserom skal tilbakeføres til verksteder for kunst og håndverk. Ventilasjonsanlegget og elevtoalettene i eksisterende skolebygg skal også oppgraderes, og det skal utføres generelt vedlikehold i bygget. Videre skal elevenes uteareal oppgraderes rundt nybygget, og det skal bygges støyskjerm mot Årstadveien og flomvoll langs med Møllendalselven. Byggearbeidene er utsatt flere ganger, man skal nå starte opp i januar 2023, og bygget vil være klart for innflytting til skolestart i 2024. Mens skolen er under ombygging, vil elevene bli kjørt med buss til/fra avlastningsskole i Lynghaugparken (ved siden av Lynghaug ungdomsskole). Vi vil holde dere informert om bygge-/flytteprosessen til høsten.