Gå tilbake til:
Du er her:

Kontakt

Besøksadresse:
Stølsvegen 13
Vis større kart
E-post:
Hjemmesykepleien.Arnabergen.kommune.no
Telefon:
53039800 - fra kl. 08:00 til kl. 15:00
Åpningstid: 08:00 - 15:30
Mer kontaktinfo

Om oss

Om oss bilde

Hjemmesykepleien utfører sine tjenester på bestilling fra forvaltningsenhetene. Tjenestene består av hjemmesykepleie, som for eksempel hjelp/opplæring i legemiddelhåndtering, bistand med personlig hygiene og sykepleiefaglige prosedyrer, oppfølgning av ernæring, demens – og kreftomsorg, omsorg ved livets slutt, dagtilbud, trygghetsalarm, mestringsteknologi, støttekontakt, avlastningshjem, omsorgslønn, matlevering, brukerstyrt personlig assistent (BPA) og fellestjenester i omsorgsbolig. Tjenestene tilrettelegges i samråd med deg og eventuelt dine pårørende, og vi tar hensyn til dine individuelle ønsker, slik at du kan fortsette å bo hjemme så lenge som mulig.

Hjemmesykepleien er inndelt i geografiske grupper, med hver sin gruppeleder som er ansvarlig for den daglige driften av tjenesten. Hjemmesykepleien har sykepleiere på alle vaktene og samarbeider med sykehus, sykehjem, fysio/ergoterapitjenesten, psykisk helse/rus, legevakt og fastleger.

Tjenester og skjema

Støttekontakt

Bergen kommune har behov for nye støttekontakter med ulike egenskaper og interesser.

Brukervalg

Informasjon om brukervalg i hjemmesykepleien

Byrådet ønsker at innbyggere som mottar tjenester fra kommunen, selv skal få velge hvem de mottar tjenester fra.

Samhandling i helsetjenestene

Tre ansatte ved Bergen legevakt

Informasjon om hvordan Bergen kommune samhandler med spesialisthelsetjenesten.

Smart omsorg

Logoen til Smart Omsorg

Kommunens satsing på modernisering og utvikling av helse- og omsorgstjenestene.