Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Avlastningsboligene er et tilbud for å avlaste pårørende som har barn med spesielle behov boende hjemme.

Avlastningsboligene fungerer som en forlengelse av hjemmet mens brukerne er på opphold, og avlastningsboligene skal sikre brukerne et aktivt liv preget av trygghet og forutsigbarhet.

Hølbekken avlastning har 2 plasser for barn og unge.

Hølbekken avlastningsbolig ligger i Indre Arna en 8 minutters kjøretur fra Øyrane torg. Kjør Indre Arna-vegen, ta av opp Stølsvegen et stykke og kjør så opp Hølbekken. Vi holder til innerst i veien på toppen av bakken. Skal du bruke kollektivtransport til oss kan du ta buss nr 90 og gå av på busstoppet som heter Hølbekken. Derfra tar det i underkant av 10 minutter å gå. 

Vi holder til i et stille og rolig område med turstier og skog like i nærheten. 

Det er ca 12 årsverk ved Hølbekken. 

Vi som jobber i Hølbekken avlastning har ulik utdanning og kompetanse. Blant annet har vi vernepleier, sosionom, ergoterapeut, helsefagarbeider, assistenter og studenter. Personalgruppen har god kompetanse på utfordrende atferd, og det jobbes tverrfaglig med blant annet dagtilbud og spesialisthelsetjenesten.