Gå tilbake til:
Du er her:
Begynneropplæringen

Begynneropplæringen i lesing, regning og skriving

På Holen skole foregår all undervisning i tråd med føringer fra LK20. Vi har varierte undervisningsmetoder, elevene er aktive i egen læring, og de grunnleggende ferdighetene inkluderes i alle fag.

Lese- og skriveopplæringen: 

Med bakgrunn i Bergen kommune sine progresjonsbeskrivelser i lesing, skriving og regning, har vi utarbeidet en egen lese- og skriveplan, som redigeres jevnlig. Elevene lærer store og små bokstaver parallelt, og vi har hurtig bokstavinnlæring på 1. trinn (1-2 bokstaver pr uke). Veiledningene til udir sine kartleggingsprøver er i aktivt bruk, der det særlig fokuseres på å skrive bokstaver, finne lyder i ord, stave ord, lese ord og at å lese er å forstå.

I arbeidet med lese- og skriveopplæringen har vi tilpasset opplæring. Elever som er i fare for å henge etter, blir fulgt godt opp. Elevene skriver egne tekster, vi buker konkreter og elevene leker med rim og rytme. Elevene øver på å forme bokstaver og tall motorisk og vi bruker bl.a. stasjonsundervisning og uteskole som metoder. I leseopplæringen brukes veiledet lesing, og elevene er aktive brukere av skolebiblioteket. 

Regning

I arbeidet vårt med begynneropplæringen i regning, bruker vi Bergen kommune sine progresjonsbeskrivelser, med egne tilpasninger. Veiledningene til udir sine kartleggingsprøver er i aktiv bruk, og vi bearbeider resultatene fra kartleggingsprøvene, og lar det være utgangspunkt for videre arbeid. Det settes særlig fokus på tall og tallforståelse, tall og tallrekker, telling og tallbegrep samt regnestrategier.

I opplæringen bruker vi konkreter, og aktivitetene er alltid tilpasset målet. Vi bruker bl.a. stasjonsundervisning og uteskole som metoder. Vi driver tilpasset opplæring, og elever som har behov for det blir fulgt ekstra godt opp.