Gå tilbake til:
Du er her:

Forskrift om ordensreglement i bergensskolen og lokale regler for Holen skole

Alle elever og foresatte skal gjøre seg kjent med ordensreglementet ved skolen. Se vedlagt fil.

De lokale reglene knyttet til orden og adferd ble vedtatt endret i Samarbeidsutvalget 24.02.2022.