Gå tilbake til:
Du er her:

Fakturering SFO

Bergen kommune tar i august 2020 i bruk et nytt fagsystem for fakturering av plasser i skolefritidsordningen - SFO.

Overgangen til nytt fagssystem innebærer at en går over til etterskuddsvis fakturering. Det betyr at fakturatidspunktet flyttes fra midt i måneden til slutten av måneden. Denne endringen skjer med virkning fra og med august 2020. 

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/skole/grunnskole/skolefritidsordning/fakturering-og-betaling-av-skolefritidsordning-sfo 

Det blir forsinkelser også i septemberfaktureringen.