Gå tilbake til:
Du er her:

Informasjon til foresatte (skoler med SFO; gjelder kun 1. trinnselever høst 2022)

Søknadsportalen for å søke SFO-plass for 1. trinnselever høsten 2022 er ennå ikke åpnet. 

En ny ordning med reduserte priser for 1. trinnselever trer i kraft skoleåret 2022/2023. Mer informasjon kommer når ordningen er klar og du kan søke. 

Alle som søker får plass på SFO.

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/skole/grunnskole/skolefritidsordning/skolefritidsordning-sfo