Gå tilbake til:
Du er her:

Åpning av skolen etter gult nivå

Regjeringen sin oppdaterte veileder for smittevern i skolen ble presentert 29.05.20 med tre nivå for drift av skole; rødt, gult og grønt.

Skolene i Bergen åpnes etter gult nivå f.o.m torsdag 4.juni.

I samråd med Etat for skole har vi måtte organisere en lokal løsning inntil videre.

Den lokale tilpasningen vil fremkomme i informasjonsskrivet som går hjem til elever og foresatte idag.