Gå tilbake til:
Du er her:

Undersøkelse om Bybanens påvirkning - på nabolag og på barn og unge

TAG Arkitekter og SWECO skal undersøke hvordan Bybanen påvirker nabolag og hverdagen til barn og unge. For å få med de unges perspektiv, er elevene på Hop blant informantene som er valgt ut.

Undersøkelsen beskrives nærmere i vedlagte orienteringsskriv.

Følgende lenke brukes av elevene for å svare på undersøkelsen:

https://survey.enalyzer.com/?pid=t3h2t7f2