Gå tilbake til:
Du er her:

Årshjul for arbeidet i FAU

FAU har utarbeidet et årshjul for FAU Hordvik sine oppgaver og aktiviteter.

FAU sitt årshjul 2019/2020 finner du vedlagt.