Gå tilbake til:
Du er her:

Omsorgstilbud i SFO i påskeuken

SFO ivaretar omsorgstilbudet mandag 6, tirsdag 7. og onsdag 8. april. Samtlige dager er åpningstiden 7.30 - 16.30. Tilbudet gjelder barn av foreldre som jobber innen kritiske samfunnsfunksjoner.

Tilbudet gjelder barn av foreldre som jobber i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner.

Tilbudet gjelder kun elever som har ordinær SFO-plass. Som tidligere må foreldre som arbeider med samfunnskritiske funksjoner dokumentere at de har behov for omsorgstilbud til sitt barn. Dokumentasjonen må være en skriftlig bekreftelse fra arbeidsgiver. Vi ber om å få tilbakemelding så snart som mulig, og senest onsdag 1. april, fra foresatte som har behov for å benytte tilbudet.
Påmelding sendes: Hordvik.skole@Bergen.kommune.no