Gå tilbake til:
Du er her:

Åpning av skolen for 1. - 4. årstrinn 27. april

Mandag 27. april er vi klar for å åpne skole og SFO igjen for 1. – 4. årstrinn. Vi gleder oss til å møte elevene igjen.

Vi er, og sikkert dere også, spent på hvordan den nye hverdagen blir, men vi mener at tiltakene og måten vi har organisert oss på vil bidra til at vi kan ta imot elevene på en trygg og god måte. Vi har planlagt og tilrettelagt i samsvar med den nasjonale veilederen for smittevern for skole under covid-19 utbruddet, samt Bergen kommune sine rutiner for åpning av skoler og SFO, med tilpasninger til lokale forhold her på skolen. 

Vi kommer til å legge stor vekt på håndvask og personlig hygiene, samt å holde så mye avstand til hverandre som mulig.

Det er viktig at dere leser vedlagt informasjonsskriv om smittevern, tilrettelegging og organisering ved åpning av skolen.

Vi anbefaler dere også å lese den nasjonale veilederen for smittevern som gir en god beskrivelse av hvordan vi vil organisere dagene på skolen:
Veileder om smittevern

Vedlagt er også et brev fra kommuneoverlegen, samt en informasjonsbrev fra Etat for skole til foresatte med barn eller husstandsmedlemmer i risikogruppe.

På Bergen kommune sin samleside finner dere også oversikt over skriv, rutiner og svar på sentrale spørsmål:https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus

Dersom dere har spørsmål knyttet til oppstart, så ikke nøl med å ta kontakt.

Vi ser frem til å ta imot barna på mandag!
Vel møtt!