Gå tilbake til:
Du er her:

Foreldrekveld om barnas læringsmiljø

Onsdag 12. febr. blir det foreldremøte for samtlige trinn. Tema blir: Barnas læringsmiljø - foresattes påvirkningsmuligheter.

Vi starter i gymsalen kl. 18.00. Hanne Steen vil gi oss et foredrag til refleksjon, ettertanke og kunnskap rundt foreldres påvirkningsmuligheter på barnas læringsmiljø.

Hanne Steen har lang erfaring som lærer. Hun er nå ansatt ved Bergen kompetansesenter for læringsmiljø, hvor hun arbeider med barn og ungdom, veileder lærere på skolene i Bergen og er foredragsholder. Hun leder styret i SNU - Nasjonalt nettverk for bedre skolemiljø.

Temamøtet i gymsal vil ha en tidsramme på ca. en time. Deretter blir det trinnvise møter på klasserommene i ca. en klokketime, med fokus på læringsmiljø på trinnet.

 

Viser til vedlagt invitasjon.