Gå tilbake til:
Du er her:

Informasjon til elever og foresatte

Nå har vi gjennomført to uker med hjemmeopplæring og gjort erfaringer som vi tar med oss inn i videre planlegging.

Vi jobber fortsatt med å tilpasse oss den nye og svært spesielle situasjonen. Nasjonale myndigheter har vedtatt at skolene skal være stengt til over påske, men de sier samtidig at perioden kan bli forlenget.

Vi må samtidig rette en stor takk for den innsatsen dere gjør på hjemmebane med opplæringen, både elever, lærere og foresatte.  Lærerne har god kontakt med elevene, og de melder at de aller fleste elevene jobber godt med læringsarbeidet. Ta gjerne kontakt med lærerne eller oss i ledelsen, der dere ser at det butter litt imot.

Vi er opptatt av at alle elever skal ha et godt opplæringstilbud hjemme, der alle elever kan oppleve at de mestrer oppgavene som blir gitt. Vi tar hensyn til at dette er en svært spesiell situasjon for både elever og lærere. Vi tilpasser arbeidsmengden deretter.

I vedlagt informasjonsskriv finner du nærmere informasjon blant annet om:


- Omsorgstilbud i SFO i påskeuken
- Redusert tjenestetilbud fra habiliteringstjenesten
- Informasjon til elever som trenger noen å snakke med
- Opplæringstilbudet på hjemmebane
- Tips til foreldre

Dere finner også nyttig informasjon på følgende link:

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus