Gå tilbake til:
Du er her:

Omsorgstilbud ifm stenging av skolen

Skolen må sørge for et tilbud til barn av foreldre som jobber i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner.

Helsedirektoratet har gitt føringer for at barneskoler må sørge for et tilbud til barn av foreldre som jobber i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Dette for å kunne opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, samt å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt.

Dette tilbudet kalles omsorgstilbud og gjelder elever på 1-4. trinn,
og er kun for barn av foreldre som er i kritiske samfunnsfunksjoner.

I vedlegget finner dere nærmere informasjon om dette tilbudet.