Gå tilbake til:
Du er her:

Stenging av skolen

Oppdatert informasjon 12. mars kl. 15.00: For å begrense koronasmitten har nasjonale myndigheter i dag besluttet å stenge alle skoler og barnehager fra og med torsdag 12. mars kl. 18.00.

Stengingen gjøres ut fra hensynet til å forebygge og utsette smitte av koronaviruset.

I første omgang gjelder stengingen til og med torsdag 26. mars.

Skolen vil tilrettelegge for opplæring i denne perioden. Det kommer  nærmere informasjon om hvordan dette skal gjennomføres.

På kommunens nettsider finner du mer og oppdatert informasjon om korona og smitterestriksjoner:
www.bergen.kommune.no/koronavirus

Vi ber dere lese vedlagt brev fra Etat for skole.