Gå tilbake til:
Du er her:
bilde uke 6
illustrasjon uke 6
Bilde: sex&politikk

Uke 6 "Press og forventninger" - infoskriv til foresatte

Hele skolen deltar hvert år i en kampanjeuke kalt uke 6, der det er ekstra fokus på kropp og seksualitet knyttet opp mot skolens kompetansemål.

I år er hovedtema «Press og forventninger», og undertema for 1.-4. trinn er «Å forstå og lytte til egne følelser» og undertema for 5.-7. trinn er «Kroppsbilde og kroppsidealer».

Dette er tema som trinnene kommer til å jobbe ekstra mye med i kommende uke.

Vedlagt finner du infoskriv til foresatte