Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Fra bostedsløs til varig bolig - Housing first

Housing first skal gi bostedsløse og vanskeligstilte en bolig som første ledd i veien mot et bedre liv.

Herre i eget hus

"Veien til et bedre liv starter med et sted å bo". Housing First sin visjon har satt Bjørn Olav (49) på riktig vei.

Kontakt og informasjon

Ønsker du mer informasjon om Housing first eller kontakt med teamet?

Hva er Housing first?

Housing First som metode der tanken er at en bolig ikke er noe man gjør seg fortjent til, men en menneskerett.

Bolig er starten, ikke slutten

Husbanken samarbeider med kommunene om Housing first. På nettsidene til Husbanken er det samlet artikler som forteller om Housing first i flere norske kommuner.

Får hjelpen hjem

Et tverrfaglig team skal gi individuelt tilpasset hjelp til deltakerne i hjemmet.

Vil du være utleier?

Housing first søker boliger i vanlige boligområder og tilbyr gode støttetjenester for å sikre utleier og omgivelsene.