Gå tilbake til:
Du er her:
Koronaviruset
Tilbudet er for tiden redusert på grunn av koronaviruset. Det foretas kun hverdagsrehabilitering i forhold til unntakene som er beskrevet av Helsedirektoratet; «pasienter med behov for helt nødvendig rehabilitering og behandling etter akutt alvorlig sykdom, eller nødvendig behandling for å opprettholde viktig funksjon som ellers kan gå tapt».

Kontakt

Om oss

Hverdagsrehabilitering består av 3 tverrfaglig team satt sammen av fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og hjemmetrenere. I hvert team er det til sammen 8 personer. Teamet vil sammen med deg bidra til at du kan nå dine mål.

Innbyggerhjelp