Gå tilbake til:
Du er her:
Koronaviruset
Det er nå åpnet for 1-1 behandling dersom smittefaglig bransjestandard følges. Driften gjenopptas der det har særlig stor betydning for å bidra til økt selvstendighet og økt funksjonsnivå hos bruker.
Antall hjemmebesøk reduseres. Oppfølging over telefon gis der det er mulig. Les mer

Kontakt

Om oss

Hverdagsrehabilitering består av tre tverrfaglig team sammensatt av fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og hjemmetrenere.

Les mer om oss

Innbyggerhjelp