Gå tilbake til:
Du er her:

Om Idrettsservice

Idrettsservice består i dag av fire avdelinger: personal, anlegg, drift og aktivitet.

Torbjørn Iversen er resultatenhetsleder for Idrettsservice. Administrasjonen har tilsammen 14 ansatte i Nygårdsgaten 114, 6 etg. Øvrige ansatte i Idrettsservice utgjør  ca. 110 medarbeidere.

Driftavdeling
Driftsavdelingen drifter kommunens idrettshaller, isanlegg, friidrettsanlegg, fotballanlegg, bydelsbad og Fysak allaktivitetshus. Driftsavdelingen preparerer og sporer også skiløypene på Totland og på Fløyen om vinteren.

Driftavdelingen ledes av driftssjefen og fire driftsledere. Totalt er det 10 gruppeledere som er ansvarlig for hvert sitt område.

Aktivitet
Aktivitetsavdelingen tilrettelegger aktiviteter for barn, unge, flerkulturelle, fysisk funksjonshemmede, psykisk utviklingshemmede og seniorer. Aktivitetstilbudet på Fysak allaktivitetshus utvikles i samarbeid med aktivitetsavdelingen. 

Aktivitetstilbudene arrangeres hovedsaklig i samarbeid med idrettslag. Eksempler på aktivitetstilbud: åpen hall, ferieleirer, skibuss, skidager, faste aktivitetstilbud for utviklingshemmede med mer.

Anlegg
Anleggsavdelingen følger opp bookingsystemet AktivBy, prosjektering av nye idrettsanlegg, oppfølging av kommunale drift- og samarbeidsavtaler og innkjøp av driftsutstyr. 

Personal og økonomi
Personal og økonomi er ansvarlig for seksjonens merkantile arbeid: personaloppfølging, lønn, turnussystemet, sentralbordfunksjon og nettside. I tillegg ligger ansvaret for kontroll av spillemiddelregnskap til enheten.