Gå tilbake til:
Du er her:

For leverandører

Dette bør du vite som leverandør til Bergen kommune

Det stilles krav om at leverandører til Bergen kommune skal etterspørre varer og tjenester som er produsert på en samfunnsansvarlig måte. Med dette menes at økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn blir ivaretatt i hele anskaffelsesprosessen og gjennom hele leverandørkjeden.

Aktuelle lover og regler, byrådssaker og rutiner

Her finner du aktuell informasjon som leverandør til Bergen kommune.

Varsel om sosial dumping i kommunens kontrakter

Bergen kommune har ansvar for en rekke kontrakter der leverandører utfører arbeid for kommunen. Vi ønsker ryddige forhold hos alle våre leverandører og mottar gjerne tips om sosial dumping eller annen arbeidsmarkedskriminalitet.