Gå tilbake til:
Du er her:

Aktuelle lover og regler, byrådssaker og rutiner

Her finner du aktuell informasjon som leverandør til Bergen kommune.

Regelverk

- Anskaffelser i offentlig sektor er regulert i lov og forskrift om offentlige anskaffelser

Diverse byrådssaker:

• Byrådssak 1293-08, om tropisk trevirke. Saksfremstilling. Innstilling/vedtak

• Bystyresak 212-10, Klima- og energihandlingsplan

• Byrådssak 1313-09, Arbeidsoppdrag til arbeidsmarkedstiltaksbedrifter

• Byrådssak 1166-07, Bergen kommune bilpolicy

• Byrådssak 1487-13, bilplicy med vekt på reduksjon av antall biler, nullutslipp og piggfrie dekk

Kunngjøringer

Kunngjøringer av offentlige anskaffelser kan du se i DOFFIN (Database for offentlige innkjøp)

Mercell

Bergen kommune og Innkjøpsseksjonen benytter verktøyet Mercell for konkurransegjennomføringen. Du kan lese mer om verktøyet her.

DPS

DPS er betegnelsen på dynamisk innkjøpsordning (Dynamic Purchasing System).

Bestemmelsene om dynamiske innkjøpsordninger fremgår av forskriftens §§ 6-4 og 15-4. En dynamisk innkjøpsordning kan brukes til å anskaffe standardiserte leveranser. Et eksempel på dette kan være møbler, IKT-utstyr mm.

Ordningen gjennomføres kun ved bruk av elektroniske løsninger, og kan settes opp for spesifikke produktgrupper og/eller geografiske områder. Ordningen er ikke tidsavgrenset, og nye oppdragsgivere og leverandører kan slutte seg til underveis

Tilbudene gis gjennom elektroniske produktkataloger, der oppdragsgiver enkelt kan sammenligne egenskaper og priser.

Faktura til Bergen kommune

Les HER om faktura til Bergen kommune