Gå tilbake til:
Du er her:

Siste nytt

Stor interesse for dialogkonferanse om nye mobilitetløsninger i Bergen kommune

Bergen kommune ved Innkjøp konsern, Bymiljøetaten og Digitalisering og innovasjon konsern har invitert leverandører og interessenter til dialogkonferanse om nye mobilitetsløsninger i Bergen kommune tirsdag 17. september.

Bergen kommune kartlegger leverandørkjeden på elbiler

Produksjon av batterier kan innebære svært høy risiko for brudd på menneskerettigheter I kartleggingen får kommunen innhentet viktig informasjon om en kompleks leverandørkjede.

Bergen kommune har inngått nye rammeavtaler om medisinsk inventar

Det er inngått rammeavtaler med Invacare AS og Norengros K. J. Brusdal AS om henholdsvis senger, nattbord og madrasser og personløftere og takeheiser (Invacare) og hygieneutstyr m.m. (Norengros)

Avklaring om hvilke former for yrkesrettet opplæring som kan anses å oppfylle lærlingeklausulen i anskaffelsesregelverket

Etter initiativ fra Bergen kommune har Kunnskapsdepartementet nå avklaret hvilke former for yrkesrettet opplæring som kan anses å oppfylle lærlingeklausulen i anskaffelsesregelverket.

Informasjon til fastlegene om eDose (multidose i e-resept).

Hordaland legeforening har gått ut og anbefalt alle fastleger i Bergen om å slutte med multidose til hjemmeboende pasienter siden det ikke foreligger en fungerende elektronisk løsning for eDose.

Innføring av verktøy for konkurransegjennomføring og kontraktsadministrasjon

Bergen kommune har ferdigstilt den første delen av implementeringen av de elektroniske verktøyene konkurransegjennomføring (KGV)- og kontraktsadministrasjon(KAV).

Kontraktsoppfølging i fokus

Bergen kommune har de siste årene økt sitt fokus på kontraktsoppfølging. Felles kontraktsadministrasjonsverktøy for hele kommunen ble innført i vår. Innkjøp konsern har opprettet Kontraktservice, en faggruppe for kontraktsoppfølging som kan bistå andre enheter.

DPS samling med deltagere fra hele landet

Onsdag 7.mars var over 40 innkjøpere fra hele landet samlet på Bergen brannstasjon for å høre om Bergen kommunes erfaringer med bruk av Dynamisk innkjøpsordning (DPS).

KS Innkjøpsforum arrangerer sin årssamling i Bergen 18.-19.april 2018

På årssamling i 2018 vil vi se på hovedlinjene i kommende stortingsmelding, og hvilke premisser som vil bli lagt her.

DPS-dag i BERGEN onsdag 7.mars 2018

Bergen kommune har brukt Dynamisk Innkjøpsordning (DPS) på mange områder de siste 5 årene, og nå ønsker vi å inspirere andre oppdragsgivere til å ta i bruk denne konkurranseformen.

Godkjent som medlem i Initiativ for etisk handel

19. januar 2018 ble Bergen kommune godkjent som medlem i Initiativ for etisk handel (IEH).

Medlemskapet i Initiativ for etisk handel er forankret i anskaffelsesstrategien og ble vedtatt av byrådet i sak 1002/18 den 4. januar 2018.

Lærlinger mangler fortsatt læreplass

11. desember 2017 publiserte Utdanningsdirektoratet nye tall som viser at det fortsatt er behov for læreplasser innenfor samtlige utdanningsprogram.

Medlem i Nettverk for miljømerket innkjøp

Innkjøp konsern har meldt seg inn i nettverk for miljømerket innkjøp. Medlemskapet gjelder fra 1. januar 2017 og vil i første omgang være en prøveordning på 1 år.

Endringer i bruk av lærlingeklausul i kontraktene

Bergen kommunes retningslinjer for bruk av lærlingeklausul i kontraktene har hittil vært basert på de føringer som ble gitt i byrådssak 1425/14 og påfølgende administrative vedtak. Hovedinnholdet er likt, men det er nå justert og oppdatert ihht. nytt regelverk.

Skal fremme et inkluderende arbeidsliv gjennom anskaffelser

Fra 1. september skal kommunen stille krav om at personer med utfordringer på arbeidsmarkedet skal delta i utførelsen av alle relevante kontrakter.