Gå tilbake til:
Du er her:

Markedsdialog forut for konkurranse – anskaffelse av IKT-brannveggløsning

Bergen kommunes IKT-brannveggløsning skal byttes ut, og den kommunale enheten IKT Drift valgte å gå i dialog med markedet for å kunne etterspørre gode løsninger. Man inviterte til en dialogkonferanse, og ca. 10 leverandører møtte opp for å høre mer om kommunens behov. I den kommende fasen inviteres leverandørene til én-til-én-samtaler med kommunen for å gi innspill til kravspesifikasjonen.

Invitasjon til dialog med leverandørene før anskaffelsen kan være en måte å tiltrekke seg flere leverandører på. Fremgangsmåten er i tråd med anbefalingene fra det Nasjonale programmet for leverandørutvikling (www.leverandorutvikling.no) og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), som skal bidra til at offentlige anskaffelser i større grad stimulerer til innovasjon og verdiskaping. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), og Kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) er initiativtagere til programmet som gjennomføres med et partnerskap av nasjonale innovasjonsaktører, statlige virksomheter, større kommuner og næringsliv.

Gjennom markedsdialogen forut for konkurransen skal Bergen kommune kunne lage en kravspesifikasjon som tilfredsstiller fremtidige behov, og stimulere leverandørmarkedet til å tilby innovative og fremtidsrettede løsninger.

Under hele prosessen har Bergen kommune fokus på likebehandling av alle leverandører, uansett om de deltar i dialogen eller ikke. Dette sikres ved at man dokumenterer prosessen grundig, og deler informasjon som man har fått i dialogen med markedet – med unntak av taushetsbelagte opplysninger.