Gå tilbake til:
Du er her:
Inviterer til frokostmøte

Smarte miljøvennlige innkjøp

Det å gjøre innovative offentlige anskaffelser trenger ikke være så vanskelig som mange tror – verken for innkjøper eller for leverandør. Kom på frokostmøtet 8. jan for å høre eksempler på hvordan dette er gjort i praksis. Det blir servert gratis frokost og kaffe!

Tid: Onsdag 8. januar 2014, kl. 08.00-10.30

Sted: Bergen rådhus (kantinen)

Påmelding: nina.ellingsen@nho.no
innen 19. desember 2013

Framtidens byers hovedmål er å redusere klimagassutslipp og utvikle strategier for å møte klimaendringene. Dette arbeidet skal i neste omgang resultere i bedre byer å bo i med tanke på økologisk kretsløp, sikkerhet, helse og opplevelse.

NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling har utviklet en metode som satser på samspill mellom det offentlige og næringslivet, der det offentlige tilrettelegger for anskaffelsesprosesser som utfordrer og utvikler leverandørmarkedet. Som krevende kunde kan offentlige oppdragsgivere stimulere til utvikling av fremtidsrettede løsninger som framtidens byer krever.