Gå tilbake til:
Du er her:

Anskaffelsesoversikt 2014

Som et ledd i kommunens strategi om bedre planlegging, forutberegnelighet og mulighet for utvikling gjennom innspill fra leverandørmarkedet, kunngjør Bergen kommune for første gang en samlet oversikt over årets planlagte anskaffelser.

I kommunens Anskaffelsesstrategi 2013-2016 er det uttrykt mål om langsiktig planlegging for å sikre god koordinering og effektiv dekning av kommunens samlede anskaffelsesbehov.

Et tiltak knyttet til målet er å utarbeide en årlig oversikt fra alle Byrådsavdelingene med underliggende virksomheter, Bystyrets kontor, det kommunale foretaket Bergen Vann KF og den kommunale enheten Bergen og Omland Havnevesen.

Oversikten gir et bilde av enkeltanskaffelser, rammeavtaler eller større prosjekter kommunen har eller planlegger å iverksette i 2014.

Det må understrekes at dette kun er planer og at tiltak av ulike grunner derfor kan trekkes fra listen eller utsettes til senere år.

Siden dette er første gang listen utarbeides er det preget av å være litt ujevn når det gjelder informasjon om de enkelte konkurransene og prosjektene. Dette skal bli bedre i 2015.

Innkjøpsseksjonen mottar gjerne spørsmål, innspill og kommentarer postmottak.innkjop@bergen.kommune.no