Gå tilbake til:
Du er her:

Stort Ehandelssamarbeid i Bergensregionen

Bergen kommune organiserer et innkjøpssamarbeid med tjue offentlige virksomheter i regionen. Tolv av samarbeidspartene og tre øvrige kommuner deltar i et nylig startet Ehandelsprosjekt som er støttet av Difi. Hovedmålet er å bidra til implementering og drift av Ehandel hos deltakerne. Prosjektoppstart var 1. mars 2014, og holder på frem til 28.februar 2015.

Bakgrunn
Gjennom regjeringens forsterkede satsing på elektronisk handel i perioden 2010-2014, er Difi tildelt midler som skal benyttes til å redusere kostnader offentlige virksomheter har med å ta i bruk elektronisk handel og tjenesten Ehandelsplattformen. I strategiplan for anvendelse av disse midlene har Difi valgt å innrette fokuset mot å redusere oppstartskostnader for Ehandelsplattformen, samt å tilby støttetjenester til virksomheter som satser på elektronisk handel. Disse tiltakene er standardisert og tilbys alle offentlige virksomheter. Fra 2012 har Difi videre besluttet å benytte en andel av midlene til å gi spesiell støtte til enkelte store offentlige virksomheter eller innkjøpsnettverk. Hensikten med denne innretningen er å oppnå større volumer av elektronisk handel raskere, hvilket vil virke motiverende og gi bedre lønnsomhet for leverandørmarkedet og for virksomhetene selv. Små og mellomstore offentlige virksomheter vil nyte godt av dette gjennom enklere leverandørtilslutning og erfaringsoverføring fra større virksomheter, og Difi vil utnytte erfaringene til å forbedre sine tjenester.

Deltakere i prosjektet:
Kommunene: Os, Kvam, Fusa, Fedje, Modalen, Vaksdal, Meland, Lindås, Osterøy, Masfjorden, Radøy og Austrheim. I tillegg kommer Konkurransetilsynet, Havforskningsinstituttet og Akasia.

Omfang:
Innkjøpsseksjonen stiller med prosjektleder, og styrker bemanningen med ett årsverk. I første omgang skal samtlige medlemmer i samarbeidet gjøres i stand til å handle elektronisk over Ehandelsplattformen, og gjøre sine bestillinger på utvalgte rammeavtaler. Videre har samarbeidet ambisjoner om å gjøre majoriteten av sine bestillinger på avtaler via Ehandelsplattformen.

Prosjektside:
Det er opprettet en egen prosjektside på Bergen kommune sine internettsider. Du kan følge prosjektet her: www.bergen.kommune.no/ehandelsprosjekt