Gå tilbake til:
Du er her:

Mange flere på Ehandel

Ehandelsprosjekt Hordaland ble avsluttet i februar 2015. Prosjektet ble ledet av en prosjektleder fra Innkjøpsseksjonen i Bergen kommune, og var støttet av Difi. Prosjektet hadde som hovedmål å implementere Ehandel hos deltakerne.

Følgende kommuner og samarbeidspartnere i Bergen kommune sitt innkjøpssamarbeid er nå på Ehandel:

Kommuner: Os, Kvam Herad, Fusa, Fedje, Modalen, Vaksdal, Meland, Lindås, Osterøy, Masfjorden, Radøy og Austrheim.

Andre: Konkurransetilsynet Akasia/Bergen kirkelige fellesråd

Bergen kommune har nå opprettet en egen plattform hos IBX hvor alle kataloger til godkjenning kommer. Her kontrollerer og godkjenner Bergen kommune alle nye og oppdaterte e-kataloger, som ved aktivering går ut til alle deltakerne i innkjøpssamarbeidet som er på Ehandelsplattformen. Leverandører som har flere avtaler med Bergen kommune, og som tidligere kunne levere en samlet e-katalog, må nå opprette 1 katalog for hver avtale slik at riktig e-katalog kobles til riktig deltaker. Leverandørene laster nå katalogene til en plattform, og deltakerne på Ehandelsplattformen som er med på de ulike avtalene trenger ikke gjøre mye for å få katalogen tilgjengelig på sin Ehandelsplattform.

Lojalitet til avtalene vil gjennom dette prosjektet styrkes. I alle våre rammeavtaler er det kun avtaleprodukter som er tilgjengelig, og det er ikke mulig å bestille andre produkter hos leverandøren uten at dette er godkjent fra Innkjøpsseksjonen. Det gjør at vi i Bergen kommune har opptil 97 % lojalitet til enkelte leverandører. Vi ser gjennom oppfølging av innkjøp, at flere og flere blir oppmerksomme på hvor mye økonomi det er å følge opp innkjøp i egen organisasjon, og vårt mål er at alle deltakerne i innkjøpssamarbeidet etter hvert vil være på Ehandelsplattformen.