Gå tilbake til:
Du er her:

Dynamisk innkjøpsordning

Bergen kommune lyser ut en rekke konkurranser under Dynamisk innkjøpsordning. Et positivt fortrinn med ordningen er at nye leverandører kan knytte seg til ordningen etter hvert som oppdragene lyses ut. Hittil i år har kommunen lyst ut 46 konkurranser for de dynamiske innkjøpsområdene møbler, lekeplassutstyr, IKT-utstyr og persontransport for skole.

Se også oppslag på anskaffelser.no :

Dynamisk innkjøpsordning populær på Vestlandet