Gå tilbake til:
Du er her:

God utvikling på EHF faktura til Bergen kommune

I perioden fra januar til juni 2015, har Bergen kommune hatt en økning i antall EHF-faktura på 77 %, sammenlignet med samme periode for 2014.

I samme periode var det en reduksjon av antall papirfaktura på 38 % fra 2014 til 2015.

Antall leverandører som leverte EHF-faktura til Bergen kommune i juni 2014 var 274, mens det for samme måned i 2015 var på hele 1152.