Gå tilbake til:
Du er her:

Nytt innovasjonsprosjekt i Bergen.

Bergen gjennomfører innovasjonsprosjekt for ubemannet rengjøring av drikkevannstuneller.

Det kommunalt eide foretak Bergen Vann KF står i spissen av en prosjektgruppe som skal begrense store kostnader for rengjøring av drikkevannstuneller og –bassenger som er sprengt i fjell. Sammen med leverandørmarkedet skal det utvikles en ubemannet robotløsning som reduserer behovet for kostbar fjellsikring og andre HMS-tiltak betydelig. Prosjektet gjennomføres i et samarbeid mellom Bergen Vann KF, Bergen kommune, Oslo kommune, Glitrevannverket i Drammen, Kristiansand kommune og Trondheim kommune.

Bergen kommunes innkjøpsseksjon har bistått prosjektet ved å gjennomføre en plan- og designkonkurranse som har kåret to vinnere, som vil være partnere i en felles utviklingsprosess. Formålet er å utvikle minst én prototype som kan testes under realistiske forhold.

Prosjektet er ett av mange pilotprosjekter i Nasjonalt program for leverandørutvikling, som har som formål å fremme konkurranse, næringsutvikling og innovasjon gjennom bruk av dialog mellom leverandører og innkjøpere.

Du kan lese mer om prosjektet på nettsidene til Nasjonalt program for leverandørutvikling.