Gå tilbake til:
Du er her:

Frokostmøte med Arbeidstilsynet om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Mandag 19. oktober arrangerte Innkjøpsseksjonen i Bergen kommune felles frokostmøte med Arbeidstilsynet avdeling Vestlandet. Interessen for arrangementet var stor, og Teatersalen i Rådhuset var fullsatt med deltakere fra ulike offentlige virksomheter i regionen. Innkjøpsmiljøer fra Bergen kommune, Universitetet i Bergen, Helse Bergen, Havforskningsinstituttet, Skatteetaten, Hordaland fylkeskommune, Askøy kommune og Aquapartner var representert.

Som offentlige innkjøpere har vi felles utfordringer. Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter og forskrift om informasjons- og påseplikt gjelder statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer. Regelverket pålegger offentlige myndigheter å føre kontroll med leverandørenes lønns- og arbeidsvilkår.

Innkjøpsseksjonen i Bergen kommune orienterte om sitt arbeid med oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i kontraktene, med fokus på Difis tre-trinnsmetodikk. Arbeidstilsynet orienterte om sitt arbeid og delte erfaringer fra tilsyn. Det var særlig utfordringene i byggebransjen og renholdsbransjen som ble trukket fram. Innkjøpsmiljøene fikk høre hvilke utfordringer en kan møte i det praktiske oppfølgingsarbeidet og hva en bør være spesielt oppmerksom på.

Innkjøpsseksjonen i Bergen kommune ønsker å få til et tettere samarbeid med de andre offentlige innkjøpsmiljøene i regionen, og vil arbeide for flere lignende samlinger.

Kontaktperson:
Rådgiver Juni Skjold Lexau, telefon: 93094014
e-post: juni.lexau@bergen.kommune.no