Gå tilbake til:
Du er her:

Topper antall bestillinger på e-handel i Bergen kommune

Siden 2012 har Bergen kommune hatt en økning i antall bestillinger på e-handel på 69 %, og vi passerer i 2015 over 50.000 ordrer. I samme periode hadde vi en nedgang på antall bestillinger hos e-handelsleverandører via andre kanaler på 33 %. Den positive økningen skyldes både at flere leverandører og avtaler er tilgjengelig på e-handel, og at flere og flere opplever hvor enkelt det er å bestille.

Fyllingsdalen sykehjem og Løvåsen sykehjem topper antall ordrer.

Blant de enhetene i Bergen kommune som har flest bestillinger via e-handel er Fyllingsdalen sykehjem og Løvåsen sykehjem.

Institusjonssjef ved Fyllingsdalens sykehjem, Magny Nordtveit, mener at det å bruke e-handel er tidsbesparende og økonomisk besparende i forholdt til at det kun er avtaleprodukter som er tilgjengelig for bestilling på e-handel. Fakturabehandlingen er effektiv, spesielt dersom alt leveres i henhold til bestilling, men påpeker også at det finnes forbedringsmuligheter for enkelte leverandører. I tillegg fremhever hun at det er viktig å være tro mot det som er bestemt i kommunen,

Ingrid Tvedt, institusjonssjef ved Løvåsen sykehjem, synes e-handel gir bedre økonomistyring, med god oversikt over avtaleprodukter, priser og totalsum. Å bruke e-handel er tidsbesparende for oss sier hun.

Åstveit skole og Haukeland skole topper antall ordrer blant skolene

Blant skolene i Bergen kommune topper Åstveit skole og Haukeland skole listen.

Rektor ved Haukeland skole, Siv Nyegaard, mener at e-handel gjør det enkelt å følge oppfordringen om å benytte kommunens innkjøpsavtaler og system. E-handel er effektivt og gir god oversikt over bestilling, varemottak og betaling, og vi unngår i stor grad ad hoc-innkjøp, som både er tidkrevende, stressende og dyrt. Hun sier at alle ansatte er godt orientert om at e-handel er det som skal benyttes, og at de har gode rutiner for planlegging av innkjøp både til skole og SFO. Ved å bruke e-handel kan vi konsentrere oss om hovedoppgaven vår – elevenes trivsel og læring, avslutter hun.

Åstveit skole ved rektor Eli Fjeldstad beskriver e-handel som en god og effektiv måte å handle inn det skolen har behov for, og at skolens forbruksvarer er lett tilgjengelig. Noen ganger kan være vanskelig å finne riktig vare. Vi har dessuten valgt å sende ansatte med ulike fagområder på kurs i e-handel avslutter hun.