Gå tilbake til:
Du er her:

Fagområder som skal omfattes av lærlingeklausul per 15. mars 2016

Bergen kommune har ajourført listen over fagområder hvor det skal kreves lærlingeklausul. Nytt per 15. mars 2016, er at restaurant- og matfag er kommet inn på listen. For øvrig er listen uendret (med unntak av enkelte språklige presiseringer).

Fagområder for lærlingeklausul per 15. mars 2016:

•Restaurant- og matfag
•Helsearbeiderfag
•Barne- og ungdomsarbeiderfag
•Kjøretøy
•Sikkerhetsfaget (vektertjenester)
•Elektrofag
•Bygg- og anleggsteknikk (gjelder også renhold)

Endringene i listen, ved at restaurant- og matfag er lagt til, er gjort på bakgrunn av innspill fra NHO, LO, Aksjon Lærebedrift, Bergen næringsråd og bygningsgruppen i Bergen.

12. februar 2016 sendte Innkjøpsseksjonen brev til en rekke aktører internt i kommunen og eksternt. Vi ba om tilbakemelding på hvilke erfaringer som er gjort ved bruk av lærlingeklausul og ba om innspill til endringer. Innkjøpsseksjonen har i tillegg tatt hensyn til statistikk fra Utdanningsdirektoratet over «Søkere til læreplass og godkjente kontrakter 2015» (sist oppdatert 01.01.2016) og hentet relevant informasjon fra NHOs Kompetansebarometer (lansert 17. februar 2016). Bergen brannvesen og Etat for boligforvaltning kom også med innspill, men hadde ikke konkrete forslag til endringer.

For mer informasjon, se notat (under last ned) til kommunaldirektør for Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap, datert 15. mars 2016.