Gå tilbake til:
Du er her:

Nytt anskaffelsesregelverk trer tidligst i kraft høsten 2016

Regjeringens forslag om ny lov om offentlige anskaffelser er nå til behandling i Stortinget, men Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har ikke tatt stilling til når det nye regelverket skal tre i kraft.

Det nye regelverket vil tidligst tre i kraft høsten 2016.

Regjeringens forslag om ny lov om offentlige anskaffelser er nå til behandling i Stortinget, men Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har ikke tatt stilling til når det nye regelverket skal tre i kraft.

Det nye regelverket vil tidligst tre i kraft høsten 2016.

Regjeringen fremmet forslag om ny lov om offentlige anskaffelser 22. januar 2016. Denne er nå til behandling i Stortinget. Stortingsvedtak forventes å foreligge i midten av juni.

Departementet har ikke tatt stilling til når det nye regelverket skal tre i kraft, og skriver på Regjeringen.no at de vil at brukerne skal få noe tid til å sette seg inn i regelverket før det trer i kraft. I tillegg må de nye anskaffelsesdirektivene være formelt innlemmet i EØS-avtalen før ikrafttredelse.

De skriver videre at de i dag ikke vet når denne formelle prosessen blir avsluttet, og at de vil ta stilling til iverksettelsesdato når de vet mer om når direktivene kan forventes å være innlemmet i EØS-avtalen.

Det planlagte kurset " Endringer i lov og forskrift om offentlige anskaffelser pr. 1.7.2016" som skulle holdes 13.6.2016, vil bli holdt etter sommerferien. Innkjøpsseksjonen vil informere om ny dato.

Vi vil legge ut mer informasjon når den foreligger.