Gå tilbake til:
Du er her:

Vinterdrift på Bergen kommunes eiendommer

Som nevnt i veiledende kunngjøring (se lenke under) skal Bergen kommune inngå rammeavtaler for vinterdrift på mer enn 100 kommunale eiendommer i tidsrommet 20. oktober til 20. april. Vinterdrift vil bestå av snøbrøyting, snømåking, rydding og strøing på uteområder, parkeringsarealer, snuplasser, gangveier, fortau og trapper. Eiendommene befinner seg i alle bydeler.

Vi ønsker kontakt med både små og større leverandører, blant annet for å kunne vurdere hvordan vi kan gruppere eiendommene i flere kontrakter, slik at det er størst mulig interesse i markedet. Innkjøpsseksjonen ønsker å gjennomføre korte møter med interesserte leverandører på torsdag 23. juni. På møtet går vi gjennom informasjon om oppdragene, og ønsker å stille noen spørsmål. Møtene skal vare ca 30 minutter. For leverandører som ikke kan møte, kan vi avtale et tidspunkt for en telefonsamtale. Vi ber om skriftlig påmelding til møtene, med ønske om tidspunkt på dagen. Påmelding sendes til postmottak.innkjop@bergen.kommune.no. Det skal angis hvor mange personer som møter.

Lenke til veiledende kunngjøring, Doffin

Ved spørsmål ta gjerne kontakt med:

Ståle Hopland

Uwe Matthäus