Gå tilbake til:
Du er her:

Hvordan kan kommunene i praksis etterleve forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter?

26. januar inviterte Arbeidstilsynet og Bergen kommune til fagdag med dette som tema. Samtlige kommuner i Hordaland var invitert.

Fagdagen ble åpnet av Dag Inge Ulstein, byråd for finans, innovasjon og eiendom og ble fulgt av innlegg og erfaringsutveksling fra Arbeidstilsynet, Helse vest, Skatteetaten og Bergen kommune.

Fagdagen var første ledd i Arbeidstilsynets tilsynsprosjekt hvor formålet er å sikre at kommunene i Hordaland etterlever sine forpliktelser etter forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Arbeidstilsynet prioriterer veiledning som en del av sin tilsynsstrategi, og tilsynsprosjektet vil både bestå av veiledningsmøter og ordinære tilsyn.

Arbeidstilsynet vil i tiden fremover varsle om tilsyn med kommunenes etterlevelse av forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Det er orientert om at bransjene bygg og renhold kan være aktuelle områder for tilsyn.

Avslutningsvis i tilsynsprosjektet vil deltakende kommuner bli invitert til et oppfølgingsseminar. Det er en delmålsetting at kommuner styrker egen kontrollkunnskap. Kommunens egne kontrollører kan delta som observatør i gjennomføring av tilsyn. Det er også en delmålsetting å bidra til at gode fora for erfaringsutveksling og samarbeid kan etableres mellom kommunene.