Gå tilbake til:
Du er her:

Vedtatt anskaffelsesstrategi 2017-2020

Bergen bystyret har under sak 150-17 vedtatt ny anskaffelsesstrategi for kommunen. Strategien som har seks sentrale mål er bestemmende for alle kommunens anskaffelser, uavhengig av fagområdet.

Følgende seks mål er Bergen kommunens utvalgte satsingsområder innen anskaffelsesfeltet i strategiperioden:

Mål 1: Kommunens anskaffelser skal organiseres effektivt, med avklarte roller og rett kompetanse.

Mål 2: Kommunens anskaffelser skal dekke brukernes behov og ha riktig kvalitet.

Mål 3: Kommunens anskaffelser skal bidra til innovasjon og markedsutvikling.

Mål 4: Bergen skal være en foregangskommune for samfunnsansvar i sine anskaffelser.

Mål 5: Kommunen skal opptre profesjonelt og ryddig i møte med leverandørmarkedet.

Mål 6: Bergen kommune skal være en relevant og attraktiv samarbeidspart på anskaffelsesområdet .


Målene er konkretisert gjennom tiltak som igjen skal følges opp gjennom egne handlingsplaner.

Les dokumentene i sak 150-17