Gå tilbake til:
Du er her:

Skal fremme et inkluderende arbeidsliv gjennom anskaffelser

Fra 1. september skal kommunen stille krav om at personer med utfordringer på arbeidsmarkedet skal delta i utførelsen av alle relevante kontrakter.

I byrådsvedtak 1198/17 er det vedtatt en ny instruks om bruk av reserverte og inkluderende kontrakter. Vedtaket innebærer at Bergen kommune i større grad enn tidligere er forpliktet til å fremme et inkluderende arbeidsliv gjennom strategisk bruk av kommunens anskaffelser.

Instruksen gjelder fra 1. september 2017 og vil omfatte alle kontrakter og alle anskaffende enheter.

Hva er en reservert kontrakt og hva er en inkluderende kontrakt?

En reservert kontrakt er en kontrakt hvor konkurransen reserveres for virksomheter med «funksjonshemmede eller vanskeligstilte personer» (jf. anskaffelsesforskriften § 8-8). En inkluderende kontrakt er en konkurranse som ikke reserveres for virksomheter som oppfyller kravene i anskaffelsesforskriften § 8-8, men hvor det likevel stilles krav om en viss bruk av ansatte som har utfordringer på arbeidsmarkedet. Det er også mulig å spisse konkurransen slik at den begrenses eksempelvis til personer på varig tilrettelagt arbeid.

Gikk du glipp av frokostmøtet hvor instruksen ble lansert?

Torsdag 24. august ble den nye instruksen lansert på frokostmøte i Rådhuskantinen. Byråd for finans, innovasjon og eiendom, Dag Inge Ulstein, åpnet møtet, mens Innkjøp konsern holdt innlegg hvor innholdet i den nye instruksen ble introdusert. Deretter fulgte presentasjoner fra arbeidsmarkedsbedriftene Nordnes verksteder og Grønneviken. NAV hadde siste innlegg som omhandlet utenforskap og betydningen av arbeid for den enkelte. Innleggene er delt med deltakerne fra møtet, men kan sendes til flere etter forespørsel.