Gå tilbake til:
Du er her:

Medlem i Nettverk for miljømerket innkjøp

Innkjøp konsern har meldt seg inn i nettverk for miljømerket innkjøp. Medlemskapet gjelder fra 1. januar 2017 og vil i første omgang være en prøveordning på 1 år.

Hva er nettverk for miljømerket innkjøp?

Nettverk for miljømerket innkjøp er et kontaktnettverk mellom Stiftelsen Miljømerking i Norge, deltakerne i nettverket og bedrifter som leverer svanemerkede varer og tjenester. Nettverket teller 43 virksomheter. Tormod Lien i Svanemerket er prosjektleder.

Formålet med nettverket er å hjelpe virksomheter til å ta miljøriktige valg når de kjøper inn. Deltakere prioriterer miljømerkede varer og tjenester. "Vi velger miljømerket" er hovedbudskapet.

Hva innebærer medlemskapet for kommunens leverandører?

Nytt anskaffelsesregelverk har gjort det enklere for offentlige innkjøpere å stille krav til at produkter skal være miljømerket. Rent praktisk betyr medlemskapet at Innkjøp konsern i økende grad vil stille krav om - eller preferere - produkter som er miljømerket etter gitte standarder. For Innkjøp konsern sin del er det betydelig enklere å stille krav om miljømerker enn å be leverandørene dokumentere sin miljøstandard på andre måter.

Vi vil fortsatt vurdere fra anskaffelse til anskaffelse hvilket nivå vi skal legge oss på. Vurderingen vil bl.a. ta utgangspunkt i informasjon vi får gjennom dialog med leverandørmarkedet.