Gå tilbake til:
Du er her:

Lærlinger mangler fortsatt læreplass

11. desember 2017 publiserte Utdanningsdirektoratet nye tall som viser at det fortsatt er behov for læreplasser innenfor samtlige utdanningsprogram.

Per 1. desember 2017 har 7 av 10 søkere fått godkjent lærekontrakt. Det er en økning fra i fjor.

Rogaland og Hordaland er fylkene med flest søkere. Størst andel søkere har fått godkjent lærekontrakt i Oslo og Rogaland. I rene tall ligger Hordaland på en tredjeplass i antall inngåtte lærekontrakter med sine 2092 godkjente lærekontrakter (slått av Rogaland med sine 2357 - og Trøndelag med sine 2243 godkjente lærekontrakter).

Teknikk og industriell produksjon er fortsatt det mest populære utdanningsprogrammet, etterfulgt av helse- og oppvekstfag, bygg- og anleggsteknikk og elektrofag.

Samtlige fagområder har per 1. desember 2017 så stor underdekning på læreplasser at Bergen kommune fortsatt skal stille krav om bruk av lærlinger innenfor alle programområder. Det er først når et fagområde har en underdekning på mindre enn 10 prosent på landsbasis at det ikke skal benyttes lærlingeklausul i Bergen kommunes kontrakter.

Fagområdene (med underdekning angitt i parentes):

  • bygg- anleggsteknikk (18,3 % elever mangler læreplass)
  • design og håndverk (27,9 % elever mangler læreplass)
  • elektrofag (33,7 % elever mangler læreplass)
  • helse- og oppvekstfag (30,1 % elever mangler læreplass)
  • medier og kommunikasjon (50,7 % elever mangler læreplass)
  • naturbruk (26,5 % elever mangler læreplass)
  • restaurant- og matfag (28,2 % elever mangler læreplass)
  • service- og samferdsel (37,8 % elever mangler læreplass)
  • teknikk og industriell produksjon (29 % elever mangler læreplass)

Trykk her om du vil se nærmere på Utdanningsdirektoratets statistikk over søkere til læreplasser og godkjente kontrakter 2017.