Gå tilbake til:
Du er her:

Godkjent som medlem i Initiativ for etisk handel

19. januar 2018 ble Bergen kommune godkjent som medlem i Initiativ for etisk handel (IEH).

Medlemskapet i Initiativ for etisk handel er forankret i anskaffelsesstrategien og ble vedtatt av byrådet i sak 1002/18 den 4. januar 2018.

IEH er et medlemsbasert ressurs- og kompetansesenter for etisk handel bestående av bedrifter, virksomheter i offentlig sektor og organisasjoner. Formålet er samarbeid for handel som fremmer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø.

Innmeldingen i IEH vil bl.a. bli et viktig ledd i forberedelsen til innføring av nye retningslinjer for ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden som følger av anskaffelsesloven § 5. Medlemskap i IEH forplikter til konkret og målrettet forbedringsarbeid over tid.

Magne Paulsrud fra Initiativ for etisk handel kommer til Bergen 6. februar for oppstartsmøte med Bergen kommune og for å orientere om IEH til ansatte i Bergen kommune som gjennomfører anskaffelser.

Bergen kommune ønsker å benytte Initiativ for etisk handel sine kurstilbud, nettverk og erfaring for kontinuerlig å kunne forbedre vår innsats for å ivareta grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter.