Gå tilbake til:
Du er her:

DPS-dag i BERGEN onsdag 7.mars 2018

Bergen kommune har brukt Dynamisk Innkjøpsordning (DPS) på mange områder de siste 5 årene, og nå ønsker vi å inspirere andre oppdragsgivere til å ta i bruk denne konkurranseformen.

Vi inviterer derfor interesserte offentlige innkjøpere til følgende program:

• Hvorfor DPS i Bergen kommune

• Hva sier anskaffelsesregelverket om DPS

• Hvilke utfordringer har vi hatt

• Hvilke gevinster har vi oppnådd

• Praktisk gjennomgang av hvordan vi bruker vårt KGV for gjennomføring av DPS-konkurranser

Programmet starter kl.10.00 (kaffe/te fra.09:30) og vi avslutter innen kl.15.00. Møtested er Bergen sentrum, Bergen Brannstasjon, møterom «Parolen». Vi serverer enkel lunsj.

Kartlenke: https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/bergen-brannvesen

Påmelding til postmottak.innkjop@bergen.kommune.no innen 01.03.18


Velkommen!


Vennlig hilsen
Bergen kommune, Innkjøp Konsern