Gå tilbake til:
Du er her:

DPS samling med deltagere fra hele landet

Onsdag 7.mars var over 40 innkjøpere fra hele landet samlet på Bergen brannstasjon for å høre om Bergen kommunes erfaringer med bruk av Dynamisk innkjøpsordning (DPS).

Dynamisk innkjøpsordning (DPS) er en innkjøpsordning der leverandører som er kvalifisert får anledning til å gi tilbud etter hvert som det legges ut nye konkurranser. I dag har kommunen DPS på flere områder som møbler, vektertjenester, transport, AV-utstyr m.m. Totalt har kommunen gjennomført over 300 DPS konkurranser, og er derfor ledende på dette området i landet. PÅ DPS dagen var både kommuner, fylkeskommuner, statlige virksomheter og DIFI representert. DPS som konkurranseform sprer seg og mange av deltagerne har tatt i bruk eller er i ferd med å ta i bruk ordningen.