Gå tilbake til:
Du er her:

Informasjon til fastlegene om eDose (multidose i e-resept).

Hordaland legeforening har gått ut og anbefalt alle fastleger i Bergen om å slutte med multidose til hjemmeboende pasienter siden det ikke foreligger en fungerende elektronisk løsning for eDose.

Legemiddelavtalen med NMD (Norsk Medisinaldepot) omfatter 72 kommuner, herunder Bergen kommune og de 15 samarbeidskommunene som har sluttet seg til avtalen.

Stavanger Kommune har gjennomført anskaffelsen på vegne av kommunene og følger implementeringen av avtalen tett. Med unntak for helt grunnleggende problemstillinger som vedrører hele kontrakten vil Bergen kommune følge opp kontrakten lokalt.

Som nevnt ovenfor har Hordaland legeforening gått ut og anbefalt alle fastleger i Bergen om å slutte med multidose til hjemmeboende pasienter siden det ikke foreligger en fungerende elektronisk løsning for eDose (multidose i e-resept). Det vises bl.a. til oppslag i Bergens Tidende 18. januar.

I tilknytning til problematikken knyttet til bestillingsløsningene har Stavanger kommune laget et informasjonsskriv som er beregnet på fastlegene. Skrivet gir bakgrunnsinformasjon om den situasjon som foreligger. Se fil informasjonsskriv.

Til informasjon kan opplyses at Etat for helsetjenester i Bergen kommune følger opp saken i forhold til Hordaland Legeforening.